Skip to content
reach-truck

รถโฟล์คลิฟท์ยกสูง หรือ รถ Reach Truck ตัวช่วยสุดคุ้มค่าที่ขาดไม่ได้

  • by

รถโฟล์คลิฟท์ยกสูง (reach truck) เป็นรถยกชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับใช้งานในคลังสินค้าที่มีพื้นที่จัดเก็บแบบสูง… Read More »รถโฟล์คลิฟท์ยกสูง หรือ รถ Reach Truck ตัวช่วยสุดคุ้มค่าที่ขาดไม่ได้